CLICK VÀO COIN BẠN MUỐN GIAO DỊCH
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0 $ 0.15 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Bán Bustabit 200 22/05/2024 22:45:13
Mua Bustabit 780 22/05/2024 22:12:35
Mua Bustabit 270 22/05/2024 22:07:21
Mua Bustabit 50 22/05/2024 20:53:36
Bán BTC 0.00014 22/05/2024 18:19:34
Bán Bustabit 5599 22/05/2024 17:54:21
Mua Bustabit 4000 22/05/2024 17:42:09
Mua Bustabit 370 22/05/2024 17:03:54
Mua Bustabit 1500 22/05/2024 16:49:40
Mua Bustabit 5000 22/05/2024 16:25:27
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Mua dưới 1 Bitcoin sẽ tính thêm phí rút coin là 500,000 VNĐ