CLICK VÀO COIN BẠN MUỐN GIAO DỊCH
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0 $ 0.15 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua Bustabit 150 13/06/2024 20:10:41
Bán Bustabit 2400 13/06/2024 20:03:09
Mua Bustabit 1130 13/06/2024 19:51:58
Bán Bustabit 300 13/06/2024 19:33:46
Mua Bustabit 300 13/06/2024 19:24:47
Mua Bustabit 150 13/06/2024 18:37:24
Mua Bustabit 1090 13/06/2024 17:51:27
Bán Bustabit 250 13/06/2024 17:37:39
Mua Bustabit 520 13/06/2024 17:22:30
Mua Bustabit 150 13/06/2024 17:11:49
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Mua dưới 1 Bitcoin sẽ tính thêm phí rút coin là 500,000 VNĐ