CLICK VÀO COIN BẠN MUỐN GIAO DỊCH
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0 $ 0.15 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua Bustabit 1100 22/07/2024 22:06:48
Mua Bustabit 1000 22/07/2024 21:53:01
Mua Bustabit 100 22/07/2024 19:59:22
Mua Bustabit 3900 22/07/2024 18:55:16
Mua USDT 22 22/07/2024 17:45:54
Bán Bustabit 260 22/07/2024 17:38:15
Bán Bustabit 349 22/07/2024 17:09:00
Bán Bustabit 299 22/07/2024 16:57:22
Mua Bustabit 1290 22/07/2024 14:44:07
Bán Bustabit 240 22/07/2024 12:53:13
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Mua dưới 2 NEO sẽ tính thêm phí rút coin là 10,000 VNĐ