CLICK VÀO COIN BẠN MUỐN GIAO DỊCH
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0 $ 0.15 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua WIN 500 13/04/2024 17:49:53
Mua Bustabit 70 13/04/2024 17:23:05
Mua Bustabit 300 13/04/2024 16:17:39
Mua Bustabit 568 13/04/2024 16:00:10
Mua Bustabit 2700 13/04/2024 15:59:47
Mua Bustabit 4600 13/04/2024 15:27:28
Mua Bustabit 900 13/04/2024 14:59:46
Mua Bustabit 2500 13/04/2024 14:43:08
Mua Bustabit 1000 13/04/2024 14:16:24
Mua LTC 0.37356 13/04/2024 14:15:04
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Mua dưới 20000 USDT ERC20 sẽ tính thêm phí rút coin là 600,000 VNĐ