CLICK VÀO COIN BẠN MUỐN GIAO DỊCH
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0 $ 0.15 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Bán Bustabit 15500 13/04/2024 19:12:56
Mua Bustabit 10000 13/04/2024 19:05:25
Mua Bustabit 3000 13/04/2024 18:48:27
Mua Bustabit 2000 13/04/2024 18:29:40
Mua WIN 500 13/04/2024 17:49:53
Mua Bustabit 70 13/04/2024 17:23:05
Mua Bustabit 300 13/04/2024 16:17:39
Mua Bustabit 568 13/04/2024 16:00:10
Mua Bustabit 2700 13/04/2024 15:59:47
Mua Bustabit 4600 13/04/2024 15:27:28
ĐẶT LỆNH MUA BÁN