CLICK VÀO COIN BẠN MUỐN GIAO DỊCH
Point Card Mua (USD) Bán (USD)
Point Card Thẻ tích điểm Huobi 0 $ 0.15 $
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua Bustabit 2000 13/06/2024 21:28:24
Bán Bustabit 300 13/06/2024 21:12:48
Mua Bustabit 1120 13/06/2024 20:43:46
Mua Bustabit 1150 13/06/2024 20:33:13
Mua Bustabit 150 13/06/2024 20:10:41
Bán Bustabit 2400 13/06/2024 20:03:09
Mua Bustabit 1130 13/06/2024 19:51:58
Bán Bustabit 300 13/06/2024 19:33:46
Mua Bustabit 300 13/06/2024 19:24:47
Mua Bustabit 150 13/06/2024 18:37:24
ĐẶT LỆNH MUA BÁN
Mua dưới 20000 bustabit sẽ tính thêm phí rút coin là 60,000 VNĐ